Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Qui som

Si extrapoléssim la definició d’accent a l’àmbit de la informació, podríem obtenir un resultat similar al següent: "Prominència d’una notícia sobre les notícies adjacents en una seqüència temporal determinada a causa d’una major intensitat, durada o rellevància". De la mateixa manera que no totes les paraules porten accent, no tot allò que succeeix al nostre voltant esdevé noticiable. La informació de proximitat és la nostra raó de ser, però en el periodisme local no tot s’hi val; distingir entre informació i publicitat es convertirà en un dels nostres bastions de batalla. D'altra banda, el periodisme reflexiu és el nostre modus operandi, perquè la societat actual clama per conèixer el perquè de tot plegat; per aquest motiu, nosaltres ens decantem per un periodisme tranquil, de llarg recorregut, tant en la cocció com en la digestió. 7accents és aire fresc en el panorama informatiu actual i, sobretot, una aposta decidida pel menyscabat periodisme d’investigació.


7 ACCENTS 2014, SL és una empresa de comunicació amb contrastada experiència en matèria de community management i especialitzada en la cobertura publicitària. Els mitjans del grup resulten òptims per obtenir notorietat de marca, donar a conèixer una companyia i proporcionar solucions a les necessitats de comunicació del client mitjançant la fidelització del nostre públic potencial.

Al servei de comunicació de l’empresa s’hi afegeix una productora audiovisual formada per professionals amb més de deu anys de recorregut en direcció de programes; idees i desenvolupament de projectes; gestió de serveis informatius; gestió de publicitat i presència de productes en pantalla; realització de publicitat; vídeos institucionals i publireportatges, i emissió en directe per Internet (streaming).