Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

El RACC suspèn la senyalització d'orientació urbana a la ciutat de Lleida

Proposa la implementació d'un Pla de senyalització integral i integrat en el Pla de mobilitat de la ciutat

Josep Maria Flotas, Lluís Puerto, RACC, senyals, Lleida
El responsable del RACC a Lleida, Josep Maria Flotats, i el mànager tècnic de la Fundació RACC, Lluís Puerto, presentant els resultats de l'auditoria sobre la senyalització d'orientació a Lleida. (Foto: ACN)
El RACC ha presentat un estudi que conclou que la senyalització d'orientació urbana a la ciutat de Lleida suspèn pel que fa a continuïtat i seguiment dels senyals dels principals elements d'interès de la ciutat. L'auditoria posa de relleu que la continuïtat de la senyalització està penalitzada per una manca de senyals en llocs estratègics i per una tendència a començar a senyalitzar massa a prop de la destinació final. Així mateix, l'estudi insta a senyalitzar els jutjats i la C-12 i reforçar la senyalització d'itineraris com ara l'estació de tren, la Llotja, la Seu Vella, el Camp d'Esports i la UdL. Per corregir les deficiències detectades, el RACC proposa la implementació d'un Pla de senyalització integral i integrat en el Pla de mobilitat de la ciutat. En termes generals, la senyalització d'orientació a Lleida obté un aprovat just amb 50,5 punts, només per davant de Tarragona (49).

El RACC ha avaluat la senyalització d'orientació urbana d'un total de cent itineraris, entre deu orígens estrictament importants i dinou destinacions d'interès de la ciutat de Lleida com ara equipaments, elements turístics, culturals, empresarials, a més dels principals punts de sortida de la ciutat. En concret, en aquests itineraris l'entitat ha estudiat quatre paràmetres principals com són la continuïtat, la comprensió, la visibilitat i el manteniment de la senyalització d'orientació a la capital del Segrià. Així, en termes generals, la senyalització d'orientació urbana a Lleida obté un aprovat just amb 50,5 punts sobre 100, situant-se per darrera de Barcelona (61) i Girona (54) i només per davant de Tarragona (49), segons ha remarcat Josep Maria Flotats, responsable del RACC a Lleida. 

La continuïtat és el paràmetre que presenta més deficiències segons l'auditoria del RACC, ja que només obté 27,8 punts sobre 100. Destaca el fet que de les dinou destinacions analitzades, setze no arriben a l'aprovat en continuïtat de la senyalització. Per contra, la visibilitat dels senyals és l'aspecte que rep una millor valoració, amb 69,6 punts, tot i que amb alguns aspectes a millorar. El manteniment de la senyalització s'emporta 59,7 punts, mentre la comprensió dels senyals n'obté 61,8. Si s'analitzen les destinacions, les pitjor valorades són la C-12 i els jutjats –ja que en no estan senyalitzats en cap dels dinou itineraris estudiats–, així com el Palau de Congressos La Llotja, l'estació de trens, el polígon industrial del Segre i el Camp d'Esports. 

El mànager tècnic de la Fundació RACC, Lluís Puerto, ha defensat que Lleida disposa d'un marge de millora en els diversos aspectes avaluats i especialment en la continuïtat i seguiment dels senyals d'elements d'interès de la ciutat. D'altres de les conclusions que revela l'estudi del RACC són que la senyalització de les zones urbanes obtenen millor nota que les interurbanes, que la ciutat disposa d'oferta d'aparcaments al voltant de les destinacions més importants, "però no s'indica en gran part d'aquestes", i que un gran nombre de destinacions en cada senyal provoca "un problema de comprensió important". 

L'auditoria de senyalització d'orientació a la capital del Segrià també posa de relleu que l'estat de conservació i manteniment global de la senyalització és millorable, ja que s'han detectat disfuncions com ara senyals torçades i amb pintades i també s'ha trobat a faltar una estratègia de senyalització global de la ciutat, principalment per dirigir els vehicles cap a aparcaments de dissuasió al voltant del centre de la ciutat. 

El RACC demana un Pla de senyalització integral a la ciutat de Lleida

Davant d'aquestes deficiències detectades, des del RACC reclamen un Pla de senyalització integral i integrat en el Pla de mobilitat de ciutat. Com a mesures concretes, el RACC demana reforçar la senyalització corresponent als diferents itineraris que s'inicien en les vies d'accés a la ciutat i augmentar el seguiment de la senyalització en grans avingudes on hi ha diferents encreuaments. També recomana l'aplicació d'un protocol de comprovació a tots els desviaments, en la incorporació de nous itineraris i també en trams llargs per certificar a l'usuari que es troba en la direcció correcta.

L'estudi també proposa augmentar per norma general la distància a la qual es comencen a senyalitzar els elements que s'ubiquen en la zona més cèntrica de Lleida, reforçar la indicació de les zones d'estacionament en superfície o subterranis associats a destinacions analitzades, mitjançant el pictograma d'aparcament, i establir un sistema de senyalització dels aparcaments de dissuasió. Així mateix, també insta a realitzar tasques de manteniment periòdicament del sistema de senyalització per revisar l'estat dels senyals respecte a les pintades i les afectacions externes a les lames, definir una senyalització per als vehicles pesants en els itineraris de pas, realitzar tasques de manteniment en la vegetació i conservació dels senyals que garanteixin una correcta percepció dels missatges i ordenar els plafons perquè s'adeqüin a les recomanacions de la Generalitat.

Altrament, l'auditoria del RACC també defensa la necessitat de reforçar la senyalització de, com a mínim, els itineraris principals cap a l'estació de tren, la Llotja, la Seu Vella, el Camp d'Esports i la UdL, senyalitzar els jutjats i la C-12 (cap a Balaguer), que no disposen de cap senyal en els itineraris analitzats i començar la senyalització des de més lluny, com a mínim en el cas de l'Hospital Arnau de Vilanova. També proposa la introducció de pictogrames relatius a les destinacions que no en disposen, com ara el Palau de Congressos La Llotja, homogeneïtzar el noms de destinacions com són l'Arnau de Vilanova, la Seu Vella i l'estació de tren i actualitzar el noms de carreteres d'alguns senyals, principalment la substitució d'N-II per LL-11 i N-230 per A-22.

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Del local al global

Publicitat
Publicitat