Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

La Generalitat recapta 51,74 M€ en impostos a Lleida durant el 2015

Suposa gairebé un 9% més que l’any anterior. Els ingressos per successions es doblen però, per contra, baixen els tributs vinculats amb el sector immobiliari

diners, euros
Al territori lleidatà les arques públiques van recaptar 4,2 M€ més que el 2014. (Foto: ACN)
La Generalitat va recaptar 51,74 M€ en impostos a les comarques lleidatanes durant el 2015, quasi un 9% més que l'any anterior. A la demarcació, darrere dels motius d'aquest augment hi ha un sol nom (o tribut, parlant amb propietat). D'un any per l'altre, l'impost de successions ha doblat recaptació al territori, passant dels 7,26 als 14,74 M€ (sobretot, arran de l'entrada en vigor de noves reduccions per parentiu i bonificacions més reduïdes). L'estadística també recull que ha crescut la recaptació per la taxa turística. Per contra, a diferència del què passa a Catalunya, a Lleida ha baixat la recaptació d'aquells tributs vinculats al sector immobiliari, els ingressos dels quals han caigut un 7%.


L'any passat la Generalitat va ingressar 51.741.204,98 euros procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat a les comarques lleidatanes. Dins del primer bloc s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials, el gravamen de protecció civil o la taxa turística. Dins del segon, el tributs que fan referència al sector immobiliari, patrimoni, successions i donacions i els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, al territori l'any passat les arques públiques van recaptar 4,2 M€ més que el 2014. Això suposa un increment del 8,84% respecte de l'exercici anterior (aleshores es van recaptar 47.540.945,52 euros).

A Lleida hi ha sobretot una causa que explica aquest increment: l'impost de successions. I és que, d'un any per l'altre, aquest tribut ha doblat els ingressos. En concret, s'han passat de recaptar 7,26 M€ el 2014 a ingressar-ne 14,74 durant l'any passat.

Aquest creixement, sobretot, es deu a un canvi legislatiu que es va començar a aplicar el febrer de 2014 i que va incloure noves reduccions per parentiu i bonificacions més reduïdes en l'impost de successions. Com que el termini per liquidar aquest tribut s'estén entre els sis mesos i l'any, l'estadística de 2014 no recollia plenament l'efecte de la reforma. La de 2015, però, sí que ho fa (i d'aquí que successions hagi disparat recaptació).

Dins del llistat de tributs propis i cedits per l'Estat, també n'hi ha d'altres que augmenten els ingressos d'un any per l'altre. En concret, a les comarques lleidatanes al llarg de 2015 la recaptació de l'impost de donacions va passar dels 2,19 als 3,32 M€.

En paral·lel, i a diferència de Girona i Tarragona, a Lleida els ingressos per la taxa turística van pujar. Amb aquest impost, que paguen tots aquells qui s'allotgen en hotels i establiments del sector, es van recaptar 840.295, 85 euros al territori (el 2014 havien estat poc més de 805.000).

Sector immobiliari, a la baixa

Per contra, però, i aquí, a Lleida, difereix d'allò que passa al conjunt de Catalunya, els impostos que graven el sector immobiliari han baixat recaptació d'un any per l'altre. En concret, transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD). El primer tribut, entre d'altres, grava la compravenda de pisos de segona mà. El segon, les hipoteques al registre.

A la demarcació, els ingressos per aquests impostos han baixat un 7% (passant de 27,66 M€ a 25,70). De fet, l'estadística de recaptació no fa res més que confirmar allò que ja anticipaven les dades del sector immobiliari. A Lleida, durant el 2015 es van vendre un 17% més de pisos que l'any anterior. Ara bé, pràcticament la meitat (el 40%) van ser habitatges vells i les operacions amb pisos nous van caure un 24%.

Per tant, i això es pot veure a l'estadística, els ingressos per ITP sí que han pujat d'un any per l'altre (de 18,47 a 19,96 M€). Però aquest augment no ha aconseguit atenuar la caiguda d'AJD. Com que es venen molts menys habitatges nous, això té conseqüències damunt d'aquest impost (la recaptació del qual davalla des dels 9 M€ als 5,32).

Menys ingressos per joc

Les dades de recaptació a Lleida també recullen que, arran de la crisi, la gent es gasta menys diners en casinos, bingos i rifes. I és que els ingressos procedents dels tributs sobre el joc han caigut un any més (passant dels 8,70 M€ als 6,59). 

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Fruita amb injustícia social

Publicitat
Publicitat