Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

L'Ajuntament de Lleida rep 21 sol·licituds d'ajuts per rehabilitar edificis del Centre Històric

Les subvencions no poden superar el màxim del 40% del cost de l'actuació subvencionada i, com a màxim, poden ser de 10.000 euros per edifici

carrer, Centre Històric, Lleida
Vista general d'un carrer del Centre Històric de Lleida. (Foto: Hermínia Sirvent)
L'Ajuntament de Lleida ha rebut 21 sol·licituds d'ajuts per rehabilitar edificis del Centre Històric amb la convocatòria que va obrir al maig amb una dotació pressupostària de 114.000 euros. L'objectiu dels ajuts és fomentar i regular les actuacions adreçades a la rehabilitació dels edificis, preferentment d'habitatges, situats al Centre Històric per tal d'incidir en el manteniment i la millora de les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i habitabilitat a efectes d'evitar situacions de risc per a les persones o béns i de desocupació permanent dels habitatges. Els ajuts no poden superar el màxim del 40% del cost de l'actuació subvencionada i, com a màxim, poden ser de 10.000 euros per edifici.


El tinent d'alcalde de la Paeria i regidor de promoció i gestió de l'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha subratllat la importància d'aquesta ajuts i ha destacat que la singularitat de les edificacions del Centre Històric de Lleida fan necessari impulsar polítiques de foment a la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat amb la finalitat de mantenir i garantir les condicions de seguretat dels edificis i millorar el parc immobiliari actual, prioritzant les inspeccions tècniques dels edificis en què es detecten deficiències estructurals o constructives o de les instal·lacions que puguin comportar l'existència de situacions de risc per a les persones o els béns i potenciant la incorporació al mercat i evitant situacions de desocupació permanent dels habitatges i el seu conseqüent deteriorament.
 
Les actuacions objecte d'ajut inclouen les obres de rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades a l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE), realitzada i tramitada d'acord amb el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, referides als elements comuns de l'immoble.
 
És objecte d'ajut el sistema envolupant que inclou paraments exteriors de l'edifici com ara cobertes, façanes i parets mitgeres que restin a la vista; el sistema estructural, que comprèn els fonaments, els murs de contenció, l'estructura vertical, l'estructura i els forjats horitzontals i les escales, i el sistema d'instal·lacions, que comprèn la xarxa de sanejament, instal·lació d'aigua, instal·lació d'electricitat, instal·lació de gas o d'altres fonts energètiques i els ascensors. S'inclouen també les obres de rehabilitació d'edificis que hagin estat sotmesos al test de l'edifici (TEDI) i aquelles que per part de l'ajuntament s'apreciïn situacions d'urgència i/o perill per a persones o béns.

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Fruita amb injustícia social

Publicitat
Publicitat