Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

La Paeria aprova les condicions per a la construcció i explotació d’un hotel al turó de Gardeny

Amb la concessió, de cinquanta anys, es pretén dotar d’un equipament hoteler el Parc Científic i rehabilitar l’edifici de capitania d’infanteria

Castell de Gardeny
Vista del Castell de Gardeny, que hauria de ser gestionat per l'adjudicatari de l'hotel. (Foto: Josep Simona)
La Comissió Informativa d’Urbanisme ha aprovat el plec de clàusules que han de regir el procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, per a la redacció del projecte i la concessió sobre el domini públic per a la construcció i explotació d’un hotel al turó de Gardeny.


El terreny disposa d’un màxim de 6.600 m2 de sostre edificable, inclòs el sostre de l’edifici de capitania a rehabilitar.

El projecte pretén millorar l’oferta hotelera de Lleida amb la construcció i explotació d’un equipament hoteler singular al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, rehabilitar l’edifici de capitania d’infanteria i millorar la gestió del conjunt monumental del Castell de Gardeny amb la implementació d’una oferta complementària de restauració i d’oci.

La durada de la concessió serà de cinquanta anys a partir de la data de la signatura del contracte. El concessionari està obligat a la redacció del projecte i a la construcció d’un hotel, a l’explotació del mateix durant el termini de la concessió, a la redacció d’un projecte i també a l’execució de les obres d’urbanització del vial i de l’aparcament a l’aire lliure previst, en el tram confrontant amb la U-22, del Pla especial urbanístic de Gardeny.

El projecte de construcció de l’hotel contempla un equipament hoteler a la finca que acull l’actual edifici de capitania d’infanteria, amb la rehabilitació d’aquest edifici i l’adaptació als seus nous usos, i la possible construcció de nova edificació annexa a la mateixa finca. El concessionari serà lliure de proposar el seu model de negoci i d’establir la categoria de l’establiment, el nombre d’habitacions i el nivell dels serveis a prestar, sempre que assegurin la viabilitat del projecte.

Gestió del Castell de Gardeny

L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec, durant el període de concessió, de la gestió de l’obertura al públic del Castell de Gardeny, sent al seu càrrec els costos de gestió que inclouen el personal d’atenció al públic, els subministraments, la neteja i el manteniment ordinari. L’adjudicatari podrà incorporar l’espai monumental a la seva oferta de restauració i oci, sempre tenint en compte el caràcter d’espai protegit.

En aquest sentit, la memòria haurà d’incloure els horaris proposats així com les activitats previstes a realitzar, ja sigui individualment o en col·laboració amb Turisme de Lleida. Atesa la condició monumental i de referència ciutadana que té el Castell de Gardeny, l’Ajuntament (o, en el seu cas, Turisme de Lleida) es reserva les funcions i atribucions de la direcció i coordinació de la seva gestió.

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Fruita amb injustícia social

Se7opinions

Publicitat
Publicitat