Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

Telefonia i Internet són els sectors que concentren més reclamacions de consum durant el 2014

La quantitat mitjana reclamada és de 544 euros i l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor ha resolt el 75% dels casos

Rafel Peris, Oficina de Consum, consum,
El regidor Rafel Peris, al centre, tot mostrant la campanya d’adhesions al sistema arbitral de consum. (Foto: Ajuntament de Lleida)
L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor i la Junta Arbitral de Consum han atès 1.529 persones l’any 2014, que han generat un total de 1.180 consultes i 329 reclamacions relacionades amb temes de consum. Del total d’atencions ciutadanes, 1.027 han estat de manera presencial, 47 a través de la web i 455 via telefònica.


Segons el tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Consum de la Paeria, Rafel Peris, “s’observa una tendència a la baixa en el nombre de consultes realitzades, que s’associa a una major informació i documentació del ciutadà, que coneix millor els seus drets com a consumidor, i també al millor servei al consumidor que ofereixen les empreses”. Telefonia i internet han estat els sectors que han rebut més reclamacions durant el 2014, seguit per reclamacions relacionades amb subministraments d’aigua, llum o gas. De les 1.180 consultes ciutadanes rebudes durant el 2014, un 25% fan referència a telefonia i Internet, un 15% a subministraments, un 12% estan relacionades amb bancs, entitats i assegurances, un 5% s’associen amb habitatge, un altre 5% estan relacionades amb productes electrònics i un 4% de les consultes han fet referència a vehicles.

La quantitat mitjana de les reclamacions és de 544 euros. L’Ajuntament de Lleida ha resolt durant el 2014 el 75% de les reclamacions presentades –en aquests moments n'hi ha un 25% pendents de resolució. Segons el responsable de Comerç i Consum, les principals motivacions i reclamacions dels ciutadans i ciutadanes es realitzen per disconformitat amb la prestació dels serveis i en la facturació, per temes relacionats amb garanties, clàusules abusives i incompliments i disconformitat en les condicions contractuals.

Aquestes dades, recollides en la Memòria de Serveis de Consum 2014 de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor, s’han donat a conèixer amb motiu del Dia Mundial del Consumidor, celebrat aquest diumenge.  
 
Campanya d’adhesions al sistema arbitral de consum

Paral·lelament, la Paeria ha posat en marxa una nova campanya per promoure l’adhesió d’empreses a l’arbitratge de consum per part de la Junta Arbitral, que incidirà en els col·lectius empresarials a través de les associacions de comerciants i les patronals. Actualment, hi ha 506 empreses adherides a través de la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Lleida. 

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Fem escola

Se7opinions

Publicitat
Publicitat