Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

El pacte contra la segregació escolar

Encara que sembla que finalment existeix un consens sobre la percepció del fenomen de la segregació escolar que el Síndic de Greuges reconeix, critica i denuncia de fa temps, no és menys cert que existeix una gran hipocresia sobre la qüestió. Tothom coincideix amb el fet absolutament negatiu que implica tenir escoles amb una gran concentració d’alumnes de procedència benestant i d’altres que reuneixen de manera desproporcionada alumnat de famílies pobres o amb una sobrerepresentació de nens i nenes i d’adolescents procedents d’altres geografies que s’acaben d’incorporar -o que ja fa anys que s’han incorporat- al sistema educatiu català. Això no obstant, la realitat és que fan falta esforços i voluntat sincera per acabar amb aquesta situació. Al nostre parer, el Pacte contra la segregació escolar signat el passat dia 18 de març no promou mesures suficients i eficaces per a erradicar aquesta greu problemàtica. És per això, que USTEC·STES (IAC) no ha donat suport a aquest pacte pels següents motius:

-No contempla la supressió dels concerts educatius als centres privats.

-No estableix mesures reals de tractament de la diversitat i la inclusió, la més important de les quals és la reducció de les ràtios, més ara que hi ha un descens notable de la natalitat.

-No estableix mesures eficaces que impliquin el repartiment d’alumnes amb necessitats educatives específiques.

-No contempla aquelles pràctiques que indueixen els centres educatius a competir entre ells.

-Assumeix polítiques educatives de selecció arbitrària del professorat que van en contra de la diversitat i de la igualtat d’oportunitats.

-No contempla la gratuïtat dels estudis post-obligatoris, incloent els estudis universitaris.

-No té en compte la universalitat en la gratuïtat de serveis educatius com ara el lleure, el servei de menjador, les sortides pedagògiques o el material escolar.

-No contempla un programa de segones oportunitats, com ara l’expansió dels estudis nocturns o de centres de formació de persones adultes.

-No preveu mesures per evitar que el servei públic d’educació resti com a subsidiari del privat; un exemple concret en aquest sentit és el que està passant ja amb la Formació Professional, amb la proliferació de convenis entre el Departament i l’empresa privada.

En resum, del Pacte contra la segregació escolar en celebrem la presa de consciència que denota posar damunt de la taula aquest greu dèficit del sistema educatiu català però ens declarem escèptics respecte la sinceritat de la voluntat política a l’hora d’abordar a fons la qüestió.

USTEC·STEs (IAC) sempre restarà al costat de la lluita per la justícia social, de la lluita perquè sigui el país qui hi guanyi de manera global. Aquesta és la lluita que dóna sentit al nostre sindicalisme, el que seguirem fent per la millora de les condicions laborals dels i les docents i per la millora de l’escola pública catalana.

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Vacaciones Santillana

Publicitat
Publicitat