Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Notícia

La Diputació de Lleida, l'única corporació provincial catalana que encara no ha redactat el Pla zonal de carreteres

ERC reclama a Reñé que assumeixi la reponsabilitat que li pertoca amb les vies locals, tal com ja han fet la resta de diputacions de Catalunya

Diputació de Lleida, Joan Reñé, Jordi Latorre, Rosa Pujol, Rosa Maria Perelló, Gerard Sabarich
La Diputació de Lleida encara no ha fet els deures en matèria de vies locals. (Foto: Arxiu)
El grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Lleida ha presentat una moció per reclamar que la Diputació assumeixi la responsabilitat que li pertoca en relació amb les vies locals, d’acord al que disposa la Llei de carreteres de 2009, per tal de no fer suportar aquesta tasca, amb les necessitats econòmiques i tècniques pertinents, als municipis, amb pressupostos més reduïts que la corporació i capacitat tècnica limitada. El Pla també  permetria millorar la seguretat viària, amb la planificació, defensa i millora de la xarxa que poden dur a terme els ens supramunicipals.

I és que a partir de la Llei de carreteres de 2009 les carreteres locals passarien a ser de titularitat de les diputacions i la xarxa bàsica i comarcal, de la Generalitat. Així, mitjançant convenis fets en el període 2010-2014, les diputacions van assumir la titularitat de les carreteres locals que gestionava la Generalitat i aquesta va assumir les de les xarxes bàsica i comarcal, que fins aleshores gestionaven les diputacions.
 
Pel que fa a la resta de carreteres locals que són de titularitat municipal, la Llei, a part d’unificar la titularitat i la gestió en les diputacions provincials, també dota les pròpies diputacions de la capacitat de planificar i ordenar la xarxa de carreteres locals a través dels plans zonals de carreteres locals. D'aquesta manera s’estableix que es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que es defineixen com a tals en els plans zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals que les substitueixin. En relació amb les altres diputacions, els plans zonals suposen un increment important de la xarxa de carreteres locals, així com la planificació i inversió entre quinze i vint anys vista.
 
El portaveu d’ERC, Jaume Gilabert, ha manifestat que “el Pla zonal és una eina pròpia del segle XXI i representa una mirada estratègica a mig i llarg termini, conjugant el dret a la mobilitat, la seguretat i la capacitat de desenvolupament econòmic del territori, atenent una necessitat i una reclamació històrica dels ens locals”.
 
En la moció, ERC proposa que es creï una comissió participada per tècnics i representants del món local per establir els criteris, calendari, etc. i que en el termini màxim d’un any es pugui tenir preparat el document base per iniciar la tramitació. En definitiva, els republicans defensen el consens i la participació, tal com han fet les altres tres diputacions. De fet, entre els criteris establerts per les altres diputacions hi hauria l’assumpció de les vies locals que connecten municipis d'una comarca i que tots els municipis disposin d’una via d’accés de titularitat supramunicipal.

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Manifest

Publicitat
Publicitat