Publicitat

Set accents

Informació de proximitat i periodisme reflexiu

Publicitat

Canal

Per què es produeixen terratrèmols al nostre planeta?

Els terratrèmols 
es produeixen 
pels mo
viments de
 les plaques 
tectòniques 
que forma l’es
corç terrestre, a 
l’interior de la Terra.
 Cal assenyalar que aquestes plaques estan en continu moviment. En ocasions aquests moviments no s’arriben a percebre, però en altres és tan gran la força que allibera l’energia creada en el xoc que es forma el terratrèmol. Hi ha zones de la Terra que són més propenses a patir els efectes dels terratrèmols, com damunt de les falles, que són llocs on aquestes plaques tectòniques segueixen en moviment i xoquen contínuament, com succeeix al Japó, les illes del Pacífic Sur, la costa oest dels Estats Units, Filipines o Centreamèrica. D’aquesta manera, si viatges o estàs a qualsevol d’aquests llocs, pensa que pots patir un terratrèmol i que, per tant, hauràs d’actuar tal com t’indiquin les persones de la zona, les quals ja tenen formació per superar amb èxit qualsevol situació adversa d’aquestes característiques. 


El lloc on s’origina el terratrèmol es diu epicentre. D'altra banda, l’escala utilitzada per mesurar la força i la intensitat del terratrèmol és la de Ritcher, i aquesta va des del 3,5, que és la de menor intensitat, fins al 8, la de major intensitat i on la devastació esdevé molt perillosa.

Comentaris


No hi ha cap comentari


 
Publicitat

Edi7orial

Fruita amb injustícia social

Se7opinions

Publicitat
Publicitat